Skontaktuj się z nami

Tel: 46 874-41-95, 609 33 80 14 znp1@op.pl

Aktualności

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Główna

Zarząd ZNP Oddział Powiatowy w Brzezinach
Sekretariat Zarządu Oddziału Powiatowego w Brzezinach

1. Kol. Beata Szczesek – Prezes Oddziału Powiatowego ZNP
2. Kol. Joanna Brodziak – wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP
3. Kol. Dorota Płuciennik – wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP
4. Kol. Danuta Wiśniewska – sekretarz Zarządu Oddziału ZNP

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Brzezinach
1. Beata Szczesek – prezes Oddziału
2. Joanna Brodziak – wiceprezes
3. Dorota Płuciennik – wiceprezes
4. Danuta Wiśniewska – sekretarz
5. Elżbieta Borowska – członek
6. Ewa Gajewska – członek
7. Lucyna Mulczyk – przew. Sekcji EiR

Ogniska

1. Maria Kołada SP nr 1 Brzeziny- ognisko nr 1
2. Joanna Brodziak SP nr 2- ognisko nr 2
3. Ewa Mędra Gimnazjum w Brzezinach nr 3
4. Iwona Michalska ZSP w Brzezinach- ognisko nr 4
5. Elżbieta Borowska LO Brzeziny- ognisko nr 5
6. Iwona Zawadzka SP w Bogdance- ognisko nr 6
7. Iwona Świerczyńska  PPP w Brzezinach- ognisko nr 7
8. Dorota Płuciennik ZSS w Brzezinach- ognisko nr 8
9. Justyna Wielamek SP w Gałkówku Kolonii- ognisko nr 9
10. Ewa Wojciechowska PP nr 1 w Brzezinach- ognisko nr 10
11. Beata Iwanicka PP nr 3 Brzeziny- ognisko nr 11
12. Ewa Figiel SP Dmosin- ognisko nr 12
13. Lucyna Klemba SP w Jeżowie- ognisko nr 13
14. Małgorzata Małek-Sokołowska SP w Rogowie –ognisko nr 14
15. Monika Wieczorek Gimnazjum w Przecławiu- ognisko nr 15
16. Zofia Krychniak Gminne Przedszkole w Rogowie- ognisko nr 16