Skontaktuj się z nami

Tel: 46 874-41-95, 609 33 80 14 znp1@op.pl

Aktualności

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego

SEIR

Życzenia

Spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów 4.12.2014r. zorganizowała p. Lucyna Mulczyk. P.Grażyna Korybut wystąpiła z prelekcją o depresji czyli jak się nie dać jesiennym zwątpieniom. Nasi kochani emeryci stawili się na spotkanie w bardzo licznym gronie, słuchali, zadawali pytania a później był poczęstunek i życzenia Świąteczne od pani Prezes ZNP Beaty Szczesek. Na zakończenie nauczyciele Zespołu Szkól Specjalnych zaprezentowali specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

p. Lucynka Mulczyk